Opieka duszpasterska

       OPIEKA DUSZPASTERSKA
                w Powiatowym
       Zespole Opieki  Zdrowotnej

„Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem
i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy
będą mu odpuszczone. „    
                          
(List Jakuba 5:14-15, Biblia Tysiąclecia)


KAPLICA SZPITALNA


Kaplica Szpitalna  z Najświętszym Sakramentem
mieści się na najniższym poziomie szpitala.
Patronat nad opieką duszpasterską obejmuje
Kościół Ojców  Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Podczas pobytu w szpitalu można:

  • przyjąć Komunię świętą
  • przyjąć sakrament namaszczenia chorych
  • przystąpić do spowiedzi świętej
  • zamówić Mszę świętą w intencji dziękczynno -błagalnej (np. za wyzdrowienie,  uratowanie życia  )
  • porozmawiać z kapelanem
                 

W kaplicy szpitalnej można:

  • uczestniczyć we Mszy świętej i nabożeństwach
  • przyjąć sakramenty święte
  • przystąpić do spowiedzi świętej
  • pomodlić się 

Każdy chory ma możliwość:

  • spowiedzi,
  • przyjęcia komunii świętej
  • sakramentu chorych na każdym z oddziałów podczas tzw. obchodu duszpasterskiego.

Pacjent ma prawo w każdej chwili wezwać duchownego:

  • robi to osobiście, z pomocą najbliższych,lub
  • może poprosić o pomoc personel pielęgniarski.


W niedzielę i święta  w kaplicy szpitalnej odprawiana jest 
Msza Święta o godzinie  15:00


Kapelan szpitala odwiedza chorych z posługą kapłańską

w dni powszednie o godz. 14:00

w niedziele i święta po Mszy Świętej 
W nagłej potrzebie można dzwonić pod numer

tel. 44 649 02 66  lub  500 144 148

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =