POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. wykonywania badań z zakresu endoskopii na potrzeby Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.
 
Piotrków Trybunalski, 22.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
 
   Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-18/18 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.04.2018 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących badań okulistycznych dla potrzeb medycyny pracy w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. ogłoszony dnia 11.06.2018 roku został zakończony.

W konkursie złożone zostały dwie oferty, tj.:
1. Dorota Sierant-Kalicka – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie okulistyki – Gabinet Okulistyczny ,ul. Słowackiego 67, 97-300 Piotrków Tryb.

2. Barbara Charazińska – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie okulistyki – Prywatny Gabinet Okulistyczny ,  ul. Wojska Polskiego 35, 97-300 Piotrków Tryb.Po szczegółowej analizie ww. ofert, Komisja Konkursowa przyjęła ww. Oferty.
      
                                                                  p.o. Dyrektor
                                                                       mgr Eliza  Bartkowska
 
Piotrków Trybunalski, 22.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
 
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-18/18 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.04.2018 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. zapewnienia obsługi medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ogłoszony dnia 11.06.2018 roku został zakończony.
W konkursie złożona została jedna oferta tj.:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Usług Medycznych IUVO
Anna Klimczyk
ul. Piotrkowska 26/30
97-330 Sulejów

Po szczegółowej analizie, Komisja Konkursowa przyjęła ofertę złożoną przez wyżej wymienionego Oferenta.
       
 
                                                                                                   p.o. Dyrektora
                                                                                                         mgr Eliza Bartkowska
Piotrków Trybunalski, 22.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
 
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-18/18 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.04.2018 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i/lub w Poradniach K ogłoszony dnia 11.06.2018 roku został rozstrzygnięty.
W konkursie wpłynęła nw.  oferta :
1. Marek Dominiak
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
93-414 Łódź
ul. Zepołowa 34 m. 10

Po szczegółowej analizie Komisja Konkursowa przyjęła ww. ofertę
 
                                                                                   p.o.Dyrektora
           mgr Eliza Bartkowska
Piotrków Trybunalski, 24.05.2018 r.
 


ZAWIADOMIENIE

 
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022- 18 /2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.04.2018 r.,   zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy  w Oddziale Chorób Wewnętrznych ogłoszony w dniu 16 maja.2018 roku  został rozstrzygnięty.
W konkursie wpłynęły nw.  Oferty :

1. Gabinet Lekarski
Dawid Muszyński
Osiny 54a
95-061 Dmosin
2. Sylwia Bednarska
ul. Aleksandrowska 14 m.5
91-120 Łódź
3. Indywidualna Praktyka Lekarska
Patrycja Lebioda
91-498 Łódź
ul. Okoniowa 9/28
4. Praktyka Lekarska
Bartosz Drąg
ul. Kilińskiego 219 m.31
93-124 Łódź


Po szczegółowej analizie Komisja Konkursowa przyjęła ww. oferty
                                                                                   p.o.Dyrektora
           mgr Eliza Bartkowska
Piotrków Trybunalski, 24.05.2018 r.


ZAWIADOMIENIE

 
   Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-18/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.04.2018 r.,  zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych. ogłoszony dnia 16.05.2018 roku został rozstrzygnięty.
W konkursie złożona  została jedna oferta, tj.:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Piotr Utz
97-310 Moszczenica
ul. Jaworowa 5


Po szczegółowej analizie  Komisja Konkursowa przyjęła ww. Ofertę.
      
                                                                        p.o. Dyrektor
                                                                           mgr Eliza Bartkowska