Piotrków Tryb. 23 listopad 2017 r.


POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. obsługi medycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii
w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Piotrków Tryb. 23 listopada  2017  r.


POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń tj. wykonywanie obowiązków koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w zakresie procedur  zabiegowych – operacyjnych  oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii          w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
Piotrków Tryb. 22.11.2017 r.


POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. z 2016 r. poz.1638 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej 

Piotrków Tryb. 22 listopada 2017  r.

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów
w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i/lub w Poradniach K

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119Piotrków Tryb. dnia  17.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA
      
Piotrków Tryb. 14.11.2017POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu medycyny pracy