POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb. 97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119

 Piotrków Tryb. dnia  01.02.2016 r.


ZAWIADOMIENIE

 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, że na ogłoszone dnia 20.01.2016 r. zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania badań  ECPW wpłynęła jedna oferta, tj:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź

Po szczegółowej analizie, przyjęto ofertę złożoną przez wyżej wymienionego Oferenta.

       
p.o. Dyrektora
Janusz Tamilla