POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  27.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
 sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  19.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  19.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA
      
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  19.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119

Piotrków Tryb. dnia  14.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
 sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  14.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA