POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119Piotrków Tryb. dnia  15.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

         Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-42/12 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.11.2012 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania badań z zakresu endoskopii  ogłoszony dnia 07.12.2015 roku został zakończony.

W konkursie wpłynęła jedna oferta, tj:

CENTRUM MEDYCZNE ENAMED Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 19
97-300 Piotrków Trybunalski

Po szczegółowej analizie, oferta złożona przez wyżej wymienionego Oferenta została przyjęta.
       


z upoważnienia Dyrektora:
Jolanta Wojtasik
z-ca Dyrektora
ds. opieki zdrowotnej
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  10.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-42/12 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.11.2012 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. konsultacji okulistycznych dla osób hospitalizowanych w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.  ogłoszony dnia 02.12.2015 roku nie został rozstrzygnięty.

 W ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

p.o. Dyrektora
Janusz Tamilla
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  09.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-42/12 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.11.2012 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  dot. zabezpieczenia świadczeń lekarskich urologicznych w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. ogłoszony dnia 27.11.2015 roku został zakończony.
W konkursie złożone zostały dwie  oferty, tj.:

1.Mariusz Gortyński
ul. Ludowa 33, 97-300 Piotrków Tryb.,
prowadzący  indywidualną specjalistyczną praktykę

2.Grzegorz Chojak
Gabinet Lekarski
ul. Łódzka 45
97-300 Piotrków Trybunalski


Po szczegółowej analizie, oferty złożone przez wyżej wymienionych Oferentów zostały przyjęte.

p.o. Dyrektora
mgr Janusz Tamilla

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  09.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-42/12 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.11.2012 r., zawiadamiają, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika Oddziału Urologii Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ogłoszony dnia 27.11.2015 roku został zakończony.
W konkursie złożona została jedna oferta, tj.:

Mariusz Gortyński
ul. Ludowa 33, 97-300 Piotrków Tryb.,
prowadzący  indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską 


Po szczegółowej analizie, oferta złożona przez wyżej wymienionego Oferenta została przyjęta.

p.o. Dyrektora
Janusz Tamilla
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  08.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-42/12 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.11.2012 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. dyżurów lekarskich w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym ogłoszony dnia 27.12.2015 roku został zakończony.

W konkursie złożone zostały trzy oferty, tj.:
1.Grzegorz Grzegorski
Prywatny Gabinet Lekarski
Położniczo-Ginekologiczny
ul. Kwiatowa 16
97-300 Piotrków Tryb.

2. Gabinet Lekarski
Mister-Med.
Paweł Sochaczewski
ul. Słowackiego 87/89
97-300 Piotrków Tryb.

3.Prywatny Gabinet Lekarski
Adam Jałmużna
ul. Fabianiego 6
97-300 Piotrków Tryb.

Po szczegółowej analizie w/w ofert, Komisja Konkursowa przyjęła w/w Oferty.
   


p.o. Dyrektora
mgr Janusz Tamilla
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  03.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-42/12 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.11.2012 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. porad lekarskich w Poradni Kardiologicznej ogłoszony dnia 25.11.2015 roku został zakończony.

W konkursie złożone zostały dwie oferty, tj.:
1. Gabinet Lekarski
Witold Orski
ul. Próchnika 3/5 m. 43
97-300 Piotrków Tryb.
2. Prywatny Gabinet Internistyczno-
Kardiologiczny
Teresa Wujek
ul. Różana 5
97-300 Piotrków Tryb.


Po szczegółowej analizie w/w ofert, Komisja Konkursowa przyjęła w/w Oferty.
      
p.o. Dyrektora
mgr Janusz Tamilla