PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA

PRACOWNIA
DIAGNOSTYKI
KARDIOLOGICZNEJ


Wyposażona jest w specjalistyczne urządzenia do przeprowadzania badań nieinwazyjnych układu krążenia.
  • aparaty EKG
  • programatory Biotronik i Medtronic służące do kontroli i programowania kardiostymulatorów serca wszczepianych w tut. Oddziale.
  • zestaw do wykonywania testów wysiłkowych na bieżni
  • zestaw do monitorowania i odczytywania pracy serca 24-godz. zapis EKG metodą Holtera
  • stół pochyleniowy do wykonywania TILT Testów.