O szpitalu

Szanowni Państwo
Witamy na stronie  Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie Trybunalskim

CELEM PZOZ
Jest udzielanie świadczeń służących zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności
oraz promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
i niepełnosprawnościom.

Do zadań naszej placówki należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego
 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń  zdrowotnych
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
 • udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji
 • udzielanie świadczeń z zakresu leczenia psychiatrycznego  i uzależnień
 • udzielanie świadczeń z zakresu stomatologicznego
 • świadczenie usług diagnostycznych
 • wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu  medycyny pracy
 • prowadzenie czynnego poradnictwa
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalenie potrzeb    w zakresie opieki zdrowotnej
 • szerzenie oświaty zdrowotnej i  promocja zdrowia
 • wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa