Opieka duszpasterska

       OPIEKA DUSZPASTERSKA
  w Powiatowym
       Centrum Matki i Dziecka
w Piotrkowie Trybunalskim

„Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem
i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy
będą mu odpuszczone. „    
                          
(List Jakuba 5:14-15, Biblia Tysiąclecia)


KAPLICA SZPITALNA


Kaplica Szpitalna  z Najświętszym Sakramentem
mieści się na najniższym poziomie szpitala.
Patronat nad opieką duszpasterską obejmuje
Kościół Ojców  Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Podczas pobytu w szpitalu można:

 • przyjąć Komunię świętą
 • przyjąć sakrament namaszczenia chorych
 • przystąpić do spowiedzi świętej
 • zamówić Mszę świętą w intencji dziękczynno -błagalnej (np. za wyzdrowienie,  uratowanie życia  )
 • porozmawiać z kapelanem
                 

W kaplicy szpitalnej można:

 • uczestniczyć we Mszy świętej i nabożeństwach
 • przyjąć sakramenty święte
 • przystąpić do spowiedzi świętej
 • pomodlić się 

Każdy chory ma możliwość:

 • spowiedzi,
 • przyjęcia komunii świętej
 • sakramentu chorych na każdym z oddziałów podczas tzw. obchodu duszpasterskiego.

Pacjent ma prawo w każdej chwili wezwać duchownego:

 • robi to osobiście, z pomocą najbliższych,lub
 • może poprosić o pomoc personel pielęgniarski.


W niedzielę i święta  w kaplicy szpitalnej odprawiana jest 
Msza Święta o godzinie  15:00


Kapelan szpitala odwiedza chorych z posługą kapłańską

w dni powszednie o godz. 14:00

w niedziele i święta po Mszy Świętej 
W nagłej potrzebie można dzwonić pod numer

tel. 44 649 02 66  lub  500 144 148

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =