OPIEKA ZDROWOTNA – RÓWNA DOSTĘPNOŚĆ DLA WSZYSTKICH

W ciągu najbliższych miesięcy mieszkanki powiatu znacząco odczują poprawę warunków, związanych ze świadczeniem usług ginekologiczno-położniczych. Na ten cel Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim pozyskało milion złotych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Pieniądze przeznaczone zostaną przede wszystkim na zorganizowanie i wyposażenie poradni dla kobiet we wszystkich placówkach podległych PCMD. Potwierdziła to w rozmowie z nami dyrektor PCMD Eliza Bartkowska.
Pani Dyrektor jak to się stało, że PCMD wzięło udział w takim konkursie?

E.B. Bo chcemy się rozwijać i doskonalić, aby w możliwie jak najszerszym zakresie pomagać kobietom i pacjentkom w ciąży. Aby to uczynić musimy być blisko naszych mieszkanek z ofertą, której potrzebują na co dzień. Potrzebujemy do tego nowoczesnego specjalistycznego sprzętu, w który zamierzamy wyposażyć wszystkie poradnie dla kobiet w podległych nam placówkach na terenie gmin powiatu piotrkowskiego. Jako placówka, dla której priorytetem jest opieka nad kobietami i matkami, chcemy efektywnie wykorzystać możliwości jakie dają nam fundusze unijne. Nasz wniosek dzięki wieloletniemu doświadczeniu Pani Krystyny Czechowskiej, która od stycznia pracuje w PCMD i przygotowała świetny projekt został dostrzeżony. Właśnie podpisałam umowę, a teraz czas na realizację.
Przyznam, że z niepokojem przyjęłam ostatni raport NIK-u na temat dostępu do poradni ginekologiczno-położniczych mieszkanek wsi. Wspomnę, że kontrolę przeprowadzono w kilku województwach. Pod lupę wzięto blisko 30 poradni, a wykazano, że kobiety niechętnie korzystają ze świadczeń w swoich miejscowościach. Swoimi działaniami chcę odczarować myślenie kobiet o publicznych gabinetach ginekologicznych w gminnych ośrodkach zdrowia, gdzie przyjmują znakomici ginekolodzy, na co dzień współpracujący z naszym oddziałem położniczo-ginekologicznym. Dodatkowo dzięki pozyskanym środkom zamierzam ich wspomóc odpowiedniej jakości sprzętem i sprawić, aby nasze gabinety przyciągały nowe pacjentki swoim przyjemnym wnętrzem. 


Pani Dyrektor to czego konkretnie mogą się spodziewać pacjentki?
E.B.
Projekt obejmuje przede wszystkim zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu, który pozwoli wstępnie zdiagnozować pacjentkę, już w gabinecie lekarskim, bez potrzeby hospitalizacji. Czyli mówimy tu o zakupie m.in.: 5 foteli zabiegowych, ginekologicznych, przeznaczonych do wykonywania badań, jak i czynności, niezbędnej aparatury do wykonywania badań przebiegu ciąży, monitorowania płodu, aparatów ultrasonograficznych (USG) czy specjalistycznych urządzeń, dzięki którym można zaobserwować niepokojące zmiany do badań onkologicznych. Sprzęt ten trafi do poradni dla kobiet  na terenie miasta Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. Ponadto gabinety, wyposażone w taki sprzęt, będzie można wykorzystać do realizacji różnego rodzaju akcji i badań profilaktycznych, na które będziemy mogli znów pozyskać środki zewnętrzne. Dodatkowo w ramach projektu wykonamy remont poradni przy ul. Armii Krajowej 11.

Z tego wynika, że ma Pani już kolejne pomysły na rozwój placówki?
E.B.
Tak, pomysłów na pozyskanie środków zewnętrznych, jest sporo. Naszym priorytetem jest pacjent i jak najlepsza opieka nad nim. Będziemy dążyć do tego, aby pacjentki na terenie miasta i powiatu piotrkowskiego miały zapewnioną kompleksową opiekę w zakresie  ciąży,  porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem. Szczególnie w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej i leczenia stacjonarnego – lepszego dostępu do lekarza rodzinnego, położnej środowiskowej, położnej w poradni dla kobiet oraz świadczeń stacjonarnych w zakresie hospitalizacji w oddziale położniczo- ginekologicznym i noworodkowym.

Kiedy możemy się spodziewać realizacji projektu?
E.B.
Zgodnie z podpisana umową zakup sprzętu planowany jest w I kw. 2019 r.  Dodam na koniec, że projekt pn. „Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę powiatowego zakładu opieki zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim” jest dofinansowany ze środków UE w ramach działania 7.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =