Personel

Personel Oddziału Noworodków


W Oddziale Noworodków pracuje zespół wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i położnych. Dysponując wiedzą i doświadczeniem, czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem naszych małych pacjentów. Personel oddziału, uczestnicząc w szkoleniach neonatologicznych, podnosi swoje kwalifikacje, gwarantując rozwój i doskonalenie zawodowe, co wpływa na wzrost jakości usług medycznych, świadczonych w naszym oddziale.

p.o.Ordynatora Oddziału  Noworodków -  dr n. med. Marek Chalusiak
pediatra, specjalista neonatologii

Z-ca  Ordynatora  Oddziału Noworodków - lek. med. Izabela Korzeniowska
specjalista pediatrii i neonatologii


                                      
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej   -   mgr  Marzena Maksymowicz

          

Lekarze dyżurujący w oddziale:

lek. Renata Czechorowska – Mazerant  -  specjalista pediatrii i neonatologii
lek. Jolanta Trzaskacz - specjalista pediatrii i neonatologii
lek. Ewa Walter - specjalista pediatrii i neonatologii
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =