Izba przyjęć

IZBA PRZYJĘĆ

Stanowi jednostkę organizacyjną naszego szpitala, realizującą całodobowe  świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

PERSONEL IZBY PRZYJĘĆ


Kierownik Izby – lek. Izabela Cukras – specjalista chirurg

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej   -   Marzenna Świątek


Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu z pacjentami przyjmowanymi do szpitala

Szpitalna Izba Przyjęć  przyjmuje pacjentów:

 • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego(tj. w trybie przyjęcia planowego
 • przywiezionych przez zespół Ratownictwa Medycznego w trybie pilnym,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie
 • zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia
 • stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.


Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie  do jego stanu, w tym wykonanie  niezbędnych badań i podanie leków,
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystyczne

Izba Przyjęć korzysta z zaplecza diagnostycznego  w postaci:

 • laboratorium analitycznego ( całodobowo)
 • diagnostyki elektrokardiograficznej
 • pracowni diagnostyki radiologicznej
 • pracowni USG
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =