Strona główna

Szanowni Państwo
Witamy na stronie  Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie Trybunalskim

 

Misją Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
jest udzielanie świadczeń służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia ludności oraz promowanie zdrowia,
zapobieganie chorobom i niepełnosprawnościom.
 

     Do zadań naszej placówki należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego
 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
 • udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji
 • udzielanie świadczeń z zakresu leczenia psychiatrycznego  i uzależnień
 • udzielanie świadczeń z zakresu stomatologicznego
 • świadczenie usług diagnostycznych
 • wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy
 • prowadzenie czynnego poradnictwa
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalenie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej
 • szerzenie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia
 • wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa